pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Stor efterfrågan på digitala dialoger

Just nu har Placetoplan i samarbete med Spacescape 16 aktiva digitala dialoger. Dialogplattformen används inom olika typer av projekt för att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökare upplever platser i sin utemiljö samt hur de ställer sig till olika planförslag.

  • Uppsala kommun använder plattformen för att kartlägga den upplevda tillgången till bostadsnära natur och vilka faktorer som skulle öka användningen i 14 av kommunens tätorter.
  • Järfälla kommun kartlägger boendes sociala värden i utemiljön (sociotopkartering) i av Barkarbystaden, Kyrkbyn och Tingsbyn.
  • Stockholmshem tillsammans med Hyresgästföreningen samlar in synpunkter om vad hyresgäster i Hässelby Gård ser för utvecklingsmöjligheter på gårdar och övrig utemiljö.
  • Lekebergs kommun har under vintern genomfört en tidig dialog kring utvecklingen av fyra tätorter inom ramen för deras arbete med kommunens översiktsplan. Den digitala plattformen användes för att i ett tidigt planskede samla in synpunkter och få återkoppling på tidiga planskisser.

 

Om du är intresserad av hur Placetoplan kan användas i ditt projekt, kontakta Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescap.se)