pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Enkel webbdialog i översiktsplaneringen

Placetoplan har använts i översiktsplaneringen i kommunerna Norrtälje och Lekeberg. I Norrtälje kommun används Placetoplan för dialog om den fördjupade översiktsplanen Norrtälje stad. I kommunen Lekeberg används Placetoplan för att föra dialog om de fyra tätorterna Lanna, Mullhytta, Gropen-Kvistbro och Fjugesta, som del i framtagandet av den framtida översiktsplanen för kommunen. Lekebergs kommun har också tagit fram en väldigt fin kort instruktionsvideo om hur du använder Placetoplan. Detta är så kul och fantastiskt!