pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Nu behövs bättre digitala dialogplattformar!

Placetoplan_illustration_ny

Den nuvarande Coronakrisen, som vi bara sett början på, har ökat behovet av bra digitala plattformar. Digitaliseringen har fått en skjuts för att kvalitativt ersätta fysiska möten, shopping, kulturupplevelser mm. Effekter syns redan i användningen av mötesappar, e-handel och strömningstjänster.

Självklart kommer denna situation även påverka samhällsplanering och fastighetsbransch. Kommunernas planprocesser måste kunna fortgå som vanligt, oberoende om fysiska samrådsmöten kan genomföras eller inte. Tidiga plandialoger som idag görs med workshops och fokusgrupper kan göras digitalt. Fastighetsföretagens platssamverkan och placemaking måste kunna göras på nätet. Det är här Placetoplan kommer in – en digital dialogplattform som kan användas både i planprocesser och platssamverkan.

Denna kris gör det tydligt att bra digitala plattformar är en del av vår beredskap och kan bidra till att samhälle och samhällsplanering kan fortgå trots begränsningar i möten och resande. När vi återigen kan samlas och mötas kommer de digitala plattformarna vara ett viktigt och värdefullt komplement till det fysiska mötet. Precis som Norrtälje kommun nyligen använt Placetoplan i sitt föp-arbete.

Placetoplan är en digital dialogplattform som är klar att användas redan idag!

Skicka din intresseanmälan till info@placetoplan.com