pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Placetoplan får stöd från Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat ett anslag inom utlysningen Civic Tech https://www.vinnova.se/e/civic-tech/ på nästan en miljon kronor till Placetoplan med projektparter. Projektet handlar om att utveckla en svensk digital plattform för plandialog. Plattformen kommer testas och utvecklas i faktiska planprocesser i Stockholm och Norrtälje, ett detaljplanesamråd respektive ett samråd om fördjupad översiktsplan. Projektparterna består, förutom Placetoplan, av Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun, webbyrån OAWA, stadsplaneringskonsulten Spacescape, it-konsulten Tieto samt plankonsulten Arne Fredlund. Sveriges Kommuner och Regioner samt Boverket finns med i en extern referensgrupp. Projektet påbörjas i april och avslutas i december 2020. Slutmålet är att skapa Sveriges bästa digitala dialogplattform för planering.

Frågor eller intresseanmälan? Kontakta projektledare Alexander Ståhle på 070-6995319 eller info@placetoplan.se.