pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Placetoplan och Spacescape får ramavtal med Stockholms stad

Behovet av medborgardialog inom stadsplanering och platsutveckling är större än någonsin. Tidigare dialoger behövs för att förstå hur områden och platser uppfattas och för att berörda medborgare ska känna en konkret delaktighet i hela planeringsprocessen. För att klara detta behövs digitala verktyg som gör det enkelt för medborgare att delta och ge synpunkter, och som ger möjligheten för medborgare att på ett tydligt och överskådligt sätt se vad andra medborgare tycker. Samtidigt måste verktyget vara ett lättanvänt men kraftfullt analysverktyg för planerare, som kan analysera inkomna synpunkter och få överblick över vad som sagts, vilka frågor som är viktigast, och vilka grupper och tycker vad. Lägg till detta en kompetent support av erfarna planerare och dialogexperter. Allt detta är vad Spacescape och Placetoplan erbjuder. Därför har Stockholms stad teckat ramavtal med oss. Vi ser fram emot flera år av spännande dialoger med Stockholmarna tillsammans med kommunen för att skapa en mer medborgarförankrad stadsutveckling.