Enkel webbdialog i översiktsplaneringen

Placetoplan är ett bra och enkelt verktyg för dialog om kommunens framtida utvecklingsplaner.  

Läs mer

Placetoplan är en innovativ startup

Placetoplan har fått ytterligare anslag från Vinnova. Nu inom utlysningen Innovativa startups. 

Läs mer

Stockholms framtidsgator kommer i höst

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Tre gator ska bli Framtidsgator: Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan). Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

Läs mer

Placetoplan får stöd från Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat ett anslag inom utlysningen Civic Tech https://www.vinnova.se/e/civic-tech/ på nästan en miljon kronor till Placetoplan med projektparter. Projektet handlar om att utveckla en svensk digital plattform för plandialog. Plattformen kommer testas och utvecklas i faktiska planprocesser i Stockholm och Norrtälje, ett detaljplanesamråd....

Läs mer

Nu behövs bättre digitala dialogplattformar!

Placetoplan_illustration_ny

Den nuvarande Coronakrisen, som vi bara sett början på, har ökat behovet av bra digitala plattformar. Digitaliseringen har fått en skjuts för att kvalitativt ersätta fysiska möten, shopping, kulturupplevelser mm. Effekter syns redan i användningen av mötesappar, e-handel och strömningstjänster.

Läs mer

Norrtälje stad först ut!

Norrtälje kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för sin tätort Norrtälje. I detta arbete ska boende och företagare i kommunen engageras på många olika sätt. Placetoplan är den digitala plattform som används för att samla alla synpunkter från workshops och intervjuer som Spacescape genomför åt kommunen. Samtidigt är plattformen öppen för allmänheten och är länkad bland annat från kommunens hemsida.

Läs mer

Placetoplan är igång!

Allt började på 1990-talet med en praktikanställning på Stockholms stadsbyggnadskontor. Landskapsarkitektstudenten Alexander Ståhle skulle tillsammans med översiktsplanerare och fd stadsträdgårdsmästaren Anders Sandberg ta fram en karta över hur grönområdena användes i staden. Denna fick namnet ’sociotopkartan’ och har sedan dess varit ett underlag för stadsplaneringen, inte bara i Stockholm utan även i flera andra svenska städer. Sociotopkartan, som visar grönområdenas användning, byggde på flertalet enkäter och intervjuer med stockholmarna för att ta reda på värdefulla platser och platser som behöver utvecklas. Alexander tog detta underlag vidare i sin doktorsavhandling vid KTH som handlade om relationen mellan förtätning och grönområden. Med hjälp av sociotopkartan kunde GIS-analyser genomföras som visade att grönområdenas kvalitet hade stor påverkan hur människor upplever tillgången på grönområden i olika stadsdelar. Efter doktorering 2008 gick Alexander över till att som VD utveckla konsultföretaget Spacescape. Spacescape har sedan dess blivit ett av Sveriges mest erkända företag inom stadsplanering och stadsanalys. Samtidigt har Alexander varit forskare på KTH och bland annat skrivit boken "Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer".

Läs mer