pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Placetoplan och Spacescape får ramavtal med Stockholms stad

Vi har marknadens bästa digitala dialogverktyg och dialogkompetens.

Läs mer

Placetoplan - Så funkar det (demovideo)

Nu har vi tagit fram en demovideo så att det ska vara snabbt och enkelt att förstå hur Placetoplan fungerar. 

Läs mer

Stor efterfrågan på digitala dialoger

Just nu har Placetoplan i samarbete med Spacescape 16 aktiva digitala dialoger. Dialogplattformen används inom olika typer av projekt för att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökare upplever platser i sin utemiljö samt hur de ställer sig till olika planförslag.

Läs mer

En enkel guide till bra dialoger

Placetoplan har i samarbete med Spacescape tagit fram en lättanvänd guide för dialogarbetet som sammanfattar våra och andras erfarenheter av framgångsrika dialogprocesser. Den beskriver hur webb-dialog och fysiska möten kan genomföras och samverka för att nå största delaktighet, kreativitet och engagemang.

Läs mer

Enkel webbdialog i översiktsplaneringen

Placetoplan är ett bra och enkelt verktyg för dialog om kommunens framtida utvecklingsplaner.  

Läs mer

Placetoplan är en innovativ startup

Placetoplan har fått ytterligare anslag från Vinnova. Nu inom utlysningen Innovativa startups. 

Läs mer

Stockholms framtidsgator kommer i höst

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Tre gator ska bli Framtidsgator: Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan). Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

Läs mer

Placetoplan får stöd från Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat ett anslag inom utlysningen Civic Tech https://www.vinnova.se/e/civic-tech/ på nästan en miljon kronor till Placetoplan med projektparter. Projektet handlar om att utveckla en svensk digital plattform för plandialog. Plattformen kommer testas och utvecklas i faktiska planprocesser i Stockholm och Norrtälje, ett detaljplanesamråd....

Läs mer

Nu behövs bättre digitala dialogplattformar!

Placetoplan_illustration_ny

Den nuvarande Coronakrisen, som vi bara sett början på, har ökat behovet av bra digitala plattformar. Digitaliseringen har fått en skjuts för att kvalitativt ersätta fysiska möten, shopping, kulturupplevelser mm. Effekter syns redan i användningen av mötesappar, e-handel och strömningstjänster.

Läs mer

Norrtälje stad först ut!

Norrtälje kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för sin tätort Norrtälje. I detta arbete ska boende och företagare i kommunen engageras på många olika sätt. Placetoplan är den digitala plattform som används för att samla alla synpunkter från workshops och intervjuer som Spacescape genomför åt kommunen. Samtidigt är plattformen öppen för allmänheten och är länkad bland annat från kommunens hemsida.

Läs mer